"Maak u eigen, wat uw voorouders u nagelaten hebben..."

J.W. von Goethe, Faust I

Zo'n dertig jaar geleden werd uit persoonlijke interesse voorzichtig gestart met de research naar de families 'Dorland' en 'Van Dorland', dat echter pas een jaar of zeven geleden echt serieuze vormen begon aan te nemen. Al snel bleek dat een gedegen stamboomonderzoek vaak meer uitdraait op 'oerwoudonderzoek'. Desalniettemin is er nu een boek, met daarin de genealogische informatie van de familie Van Dorland. Deze site is daarop een aanvulling. Gegevens en informatie die niet in dit boek zijn opgenomen, kunt u zelf aanleveren, evenals wijzigingen, foto's, aanvullingen etc.

Wij zijn nog naarstig op zoek naar fotomateriaal, zowel oud als nieuw, en andere relevante documenten. Email ze, stuur ze per post (wij retourneren ze na duplicatie), zodat deze op de website gepubliceerd kunnen worden.
29 augustus 2004: Met ingang van vandaag hebben wij een heus foto album (in wording), uw foto of document willen wij graag opnemen!

Henk van Dorland

Uit de klei getrokken